Práve dnes u nás

Rozvrh skupinových cvičení vo funkčnej miestnosti od 12. 9. 2022

Utorok

17:30 - 18:30 Pilates

18:30 – 19:30 Trampolinky

Streda

-

Piatok

18:30– 19:00  Karate

Sobota

Nedeľa

 

*počet pri skupinových cvičeniach: minimálny počet je 5 cvičencov a maximálny počet je 15 cvičencov

 

Info o jednotlivých cvičeniach

Pozrieť celý rozvrh

Pravidlá súťaže a vyhodnotenie

1. Každý súťažiaci musí odcvičiť 11 bodovaných disciplín z 11 presne určených cvikov.

2. Súťažiaci musí nahlásiť svoju účasť na podujatí minimálne 24 hodín pred oficiálnym začatím súťažného podujatia a to osobne na recepcii.

3. Pri registrácii povinne uvedie súťažiaci svoje meno, priezvisko, email, dátum narodenia - vek a nepovinne telefónne číslo, adresu, prezývku, obľúbený cvik.

4. Každý súťažiaci musí mať obutú čistú športovú obuv, oblečené športové oblečenie a vlastný uterák na používanie počas cvičenia.

5. Súťažiaci je povinný rešpektovať pokyny usporiadateľa a postupovať podľa vytvoreného časového harmonogramu upraveného podľa počtu prihlásených súťažiacich.

6. Súťažiaci svojou účasťou dáva právo organizátorovi fotiť a zverejňovať jeho fotky v médiách a na web stránke organizátora (samozrejme, že bude dodržaná etika fotenia a nebudú sa zverejňovať fotky nevhodné a neetické )

7. Súťažiaci svojou účasťou dáva právo organizátorovi zverejniť oficiálne výsledky a bodové štatistiky v médiách a na web stránke organizátora.

9. Každý súťažiaci je zodpovedný sám za seba, vyhlasuje, že pozná svoj zdravotný stav. Organizátor nezodpovedá za prípadné vzniknuté zranenia, alebo choroby nadobudnuté počas podujatia, ani po ňom.

9. Súťažiaci svojim podpisom prezenčnej listiny potvrdzuje, že pozná pravidlá súťaže, že pravidlá súťaže akceptuje a súhlasí s nimi.

10. Súťažiaci je povinný uhradiť štartovné stanovené organizátorom a to pri prezentácii a prevzatí si štartového čísla.

Creative sport centrum

Beethovenova 28
917 08 Trnava
Slovenská republika

Telefón:0908 344 452
E-mail: info@creativesportcentrum.sk
Web: www.creativesportcentrum.sk
Facebook: /creativesport.centrum
Instagram: /creativesportcentrum/

Copyright Slovak Creative s.r.o. 2016 | tvorba web stránok: fg atelier