Práve dnes u nás

Rozvrh skupinových cvičení vo funkčnej miestnosti od 12. 9. 2022

Utorok

17:30 - 18:30 Pilates

18:30 – 19:30 Trampolinky

Streda

-

Piatok

18:30– 19:00  Karate

Sobota

Nedeľa

 

*počet pri skupinových cvičeniach: minimálny počet je 5 cvičencov a maximálny počet je 15 cvičencov

 

Info o jednotlivých cvičeniach

Pozrieť celý rozvrh

Zúčastnení športovci si budú merať svoje sily v týchto 11 disciplínach

1. 12 minútový beh na bežeckom páse (bodové vyhodnotenie podľa počtu ubehnutých metrov, vopred bude zverejnená výkonnostná a bodová tabuľka )

Každých ubehnutých 10m = 0,3 bodu, Príklad: ubehnutých 3 300 m = 99 bodov Muži aj ženy majú rovnaký systém udeľovania bodov.

2. Tlaky na rovnej lavičke (bodové vyhodnotenie podľa počtu opakovaní, muži budú cvičiť s váhou 70% z vlastnej váhy, ženy budú cvičiť s váhou 50% z vlastnej váhy, vopred bude zverejnená tabuľka s výpočtom váhy na cvičenie)

Každé riadne odcvičené opakovanie = 3 body. Príklad: muž o váhe 100 kg bude cvičiť s váhou 70 kg. keď odcvičí 33 opakovaní získa 99 bodov. Muži aj ženy majú rovnaký systém udeľovania bodov, ale cvičia s inou váhou.

3. Brušáky v ľahu za 120 sekúnd (bodové vyhodnotenie podľa počtu odcvičených opakovaní, cvičiť sa bude na vodorovnej žinenke s držaním nôh, vopred bude zverejnená výkonnostná a bodová tabuka)

Koľko urobí súťažiaci uznaných opakovaní za 120 sekúnd toľko bodov získa. Príklad: muž, alebo žena odcvičí 85 opakovaní – získava 85 bodov. Muži aj ženy majú rovnaký systém udeľovania bodov.

4. Zhyby na hrazde s vlastnou váhou – nadhmatom (bodové vyhodnotenie podľa počtu odcvičených opakovaní, vopred bude zverejnená výkonnostná a bodová tabuľka)

Za každý riadne uznaný zhyb dostane súťažiaci 5 bodov. Príklad: muž urobí 12 zhybov – získava 60 bodov. Ženy získavajú za každý uznaný zhyb 10 bodov.

5. Statické držanie HACKENDREP (bodové vyhodnotenie podľa času – vydržanie v danej polohe, vopred bude zverejnená výkonnostná a bodová tabuľka)

Za každú sekundu v danej polohe získava súťažiaci 1 bod. Príklad: muž, alebo žena vydrží v danej polohe 90 sekúnd – získava 90 bodov.

6. Zhyby na bradlách s vlastnou váhou (bodové vyhodnotenie podľa počtu odcvičených opakovaní, vopred bude zverejnená výkonnostná a bodová tabuľka)

Za každý riadne uznaný zhyb dostane súťažiaci 3 body. Príklad: muž urobí 30 zhybov – získava 90 bodov. Ženy získavajú za každý uznaný zhyb 5 bodov.

7. Drepy s hmotnosťou 50 % vlastnej váhy (bodové vyhodnotenie podľa počtu odcvičených opakovaní, vopred bude zverejnená výkonnostná a bodová tabuľka)

Za každý riadne odcvičený a uznaný drep získa súťažiaci 2 body. Príklad: muž, alebo žena odcvičí 50 opakovaní – získava 100 bodov. Ženy budú cvičiť s váhou 33% z vlastnej váhy. Príklad: 60 vážiaca žena bude cvičiť s 20 kg. činkou.

8. Rúčkovanie na rebríkovej dráhe – počet prerúčkovaných dráh (bodové vyhodnotenie podľa počtu bez prestávky odrúčkovanej rebríkovej dráhy, vopred bude zverejnená výkonnostná a bodová tabuľka rozdelená do dvoch kategórií)

Za každý prejdený pražec získa muž 1 bod, žena 2 body. Príklad: ak prerúčkuje súťažiaci dráhu tam a naspäť + 5 pražcov získa 55 bodov.

9. Veslársky trenažér – čas za prejdenie 1 km (bodové vyhodnotenie podľa času za ktorý súťažiaci zdolal 1 km, záťaž stupeň 10, vopred bude zverejnená výkonnostná a bodová tabuľka)

Za čas 3 minúty získava súťažiaci 100 bodov. Ak je čas horší, tak sa za každú navyše sekundu odpočítava 1 bod. Ak je čas lepší tak sa za každú sekundu pripočítava 1 bod. Príklad: súťažiaci zdolá dráhu 1 km. za 3 min a 20 sekúnd – získava 100-20= 80 bodov. Ak súťažiaci zdolá dráhu za 2 minúty a 40 sekúnd – získava 100 + 20 = 120 bodov.

10. Predpaženie s 10 kg / 5kg činkou (bodové vyhodnotenie podľa času, ako dlho udrží súťažiaci činku v rukách v predpaženej polohe, ruky musia byť vystreté a vodorovne, vopred bude zverejnená výkonnostná a bodová tabuľka rozdelená do dvoch kategórií – muži 10kg, ženy 5kg.)

Za každú sekundu v danej polohe získava súťažiaci 1 bod. Príklad: muž, alebo žena vydrží v danej polohe 90 sekúnd – získava 90 bodov.

11. Kľuky vo vodorovnej polohe na dlaniach, nohy od seba 40 cm (bodové vyhodnotenie podľa počtu odcvičených opakovaní, chrbát vystretý, hruďou sa treba dotknúť lopty, vopred bude zverejnená výkonnostná a bodová tabuľka rozdelená do dvoch kategórií)

Za každý riadne uznaný kľuk dostane súťažiaci 1 bod. Príklad: muž urobí 101 kľukov – získava 101 bodov. Ženy získavajú za každý uznaný kľuk 2 body.

Creative sport centrum

Beethovenova 28
917 08 Trnava
Slovenská republika

Telefón:0908 344 452
E-mail: info@creativesportcentrum.sk
Web: www.creativesportcentrum.sk
Facebook: /creativesport.centrum
Instagram: /creativesportcentrum/

Copyright Slovak Creative s.r.o. 2016 | tvorba web stránok: fg atelier